Kancelaria Prawna WSS Hećman & Kądziołka s.c. -
58 380 07 07 Google+
Łukasz Hećman - zdjęcie

Łukasz Hećman

Prawnik z wieloletnim stażem w zakresie ubezpieczeń i odszkodowań, a także szerzej, w prawie cywilnym. Doktorant nauk prawnych. Autor wielu publikacji naukowych. Bogatszy w doświadczenie zebrane w pracy w jednym z największych zakładów ubezpieczeń w Polsce i Europie.

Smog a odszkodowania i zadośćuczynienia

Dodano: 08 lutego 2017 / Kancelaria WSS / Brak komentarzy 

Ostatnio zostaliśmy zapytani o możliwość dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia w związku ze smogiem i czy branża ubezpieczeniowa zacznie sprzedawać polisy z tym związane.

Problem smogu jest tematem aktualnym i nie pozostającym bez wpływu na zdrowie i komfort ludzkiego życia. W związku z tym wydaje się, iż są podstawy do wszczęcia procesu o naruszenie dóbr osobistych, zwrotu opłaty klimatycznej lub np. zniszczonego mienia, na które smog miał wpływ. Wiąże się to z koniecznością udowodnienia zaniechań w podjęciu niezbędnych przez państwo działań, mających na celu ochronę środowiska, a także z uprawdopodobnieniem obawy o zdrowie w zakresie np. zwiększenia ryzyka zachorowań na niektóre choroby układu oddechowego czy po prostu ogólnym obniżeniem komfortu życiowego, spowodowanego silnym zanieczyszczeniem powietrza. Takie procesu już w Polsce mają miejsce i kierowane są przeciwko Skarbowi Państwa.

Trudnym jest na pewno proces o szkodliwość wpływu dotychczasowych zanieczyszczeń na zdrowie – nie tyle w zakresie słuszności, co z uwagi na problem z jego udowodnieniem, jeśli nie mamy twardych dowodów w postaci dokumentacji medycznej – tego typu problemu pojawiły się już w orzecznictwie sądów. Nie należy jednak mylić tej kwestii z naruszeniem dóbr osobistych wspomnianych wcześniej (i kwestii np. wspomnianej obawy o zwiększone ryzyko zachorowalności swojej i najbliższych czy konieczność ograniczenia aktywności fizycznej na wolnym powietrzu spowodowanej smogiem itd.), to raczej temat nowy, choć już procedowany.

Najprostszym wydaje się dochodzenie zwrotu opłaty klimatycznej, gdzie niezbędnym jest dowód jej pobrania i udowodnienie istnienia zanieczyszczenia powietrza, na terenie objętym poborem opłat.

Jeśli chodzi o zainteresowanie tematem smogu i ewentualnym objęciem ochroną ubezpieczeniową w tym zakresie, to raczej możliwość przygotowania takiego produktu przez zakłady ubezpieczeń, nie wzbudzi większego zdziwienia. W branży ubezpieczeniowej jeśli jest zagrożenie i chętny do jego ubezpieczenia, to znajdzie się zapewne zakład ubezpieczeń, który zechce to ryzyko ubezpieczyć. Wszystko zależy w dużej mierze od tego, jak dużo ubezpieczający chce zainwestować w objęcie go ochroną.

Rynek ubezpieczeń rozwija się z każdym rokiem, ale ilość możliwości i zakresów ochrony ubezpieczeniowej jest nieograniczona. Co zresztą potwierdzają rynki zachodnie, szczególnie USA, gdzie ubezpieczyć się można na wypadek właściwie wszystkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *