Kancelaria Prawna WSS Hećman & Kądziołka s.c. -
58 380 07 07 Google+
Łukasz Hećman - zdjęcie

Łukasz Hećman

Prawnik z wieloletnim stażem w zakresie ubezpieczeń i odszkodowań, a także szerzej, w prawie cywilnym. Doktorant nauk prawnych. Autor wielu publikacji naukowych. Bogatszy w doświadczenie zebrane w pracy w jednym z największych zakładów ubezpieczeń w Polsce i Europie.

Umowa darowizny

Dodano: 18 września 2015 / Kancelaria WSS / Brak komentarzy 

Czy od umowy darowizny należy zapłacić podatek? Kto jest zwolniony z podatku przy tego typu czynnościach, jak wygląda wzór takiej darowizny i jakie są warunki formalne, które należy spełnić? Poniżej przedstawiamy zarys odpowiedzi na postawione powyżej pytania.

Zacznijmy od kwestii podatkowych. Pierwsze co przychodzi na myśl, w związku z podejmowaniem jakichkolwiek operacji finansowych to to, jaki podatek będziemy musieli zapłacić. Słusznie, gdyż ilość sytuacji w których podatków płacić nie musimy, w proporcji do okoliczności odwrotnych, jest raczej śladowa. Przy umowie darowizny, oczywiście opodatkowanie również istnieje. Jednakże, w niektórych sytuacjach i pod pewnymi warunkami, możemy liczyć na zwolnienie podatkowe. Sytuacja ta dotyczy darowizn dokonywanych pomiędzy członkami najbliższej rodziny, z tzw. grupy zerowej. Należą do niej małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, pasierbowie, ojczym i macocha.

Warunki.Dodatkowym warunkiem zwolnienia podatkowego, jest konieczność zgłoszenia przekazania darowizny do właściwego urzędu skarbowego. Termin przewidziany na to zgłoszenie, to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy bądź od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia – np. przekazania przedmiotu darowizny obdarowanemu. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-Z2 – Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych – dostępnego na stronach Ministerstwa Finansów lub w urzędach skarbowych.
Jeśli umowę sporządzono w formie aktu notarialnego, obowiązek poinformowania urzędu skarbowego, przechodzi na notariusza.

Wzór umowy darowizny. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż § 1 ust. 2, a więc wskazanie celu darowizny, nie jest wymagany, a § 2 dotyczy sytuacji, w których przekazywany jest konkretny przedmiot. Pamiętajmy jednak, że przekazanie niektórych rzeczy np. nieruchomości, dla ważności darowizny, wymagane jest dokonanie tej czynności w formie aktu notarialnego.

UMOWA DAROWIZNY

zawarta dnia …………….. w ………. pomiędzy:

Adamem Nowakiem, zam. w …………, ul. ……………..,
legitymującym się dowodem osobistym o nr …………, wydanym przez ………………
zwanym dalej: “Darczyńcą”

a

Anną Nowak-Kowalską, zam. w …………, ul. ……………..,
legitymującą się dowodem osobistym o nr …………, wydanym przez ………………
zwaną dalej: “ Obdarowaną”.

§ 1
1. Przedmiotem darowizny jest ………………
2. Darczyńca przekazuje Obdarowanej darowiznę na cele ………………

§ 2
Podpisując umowę, Obdarowana kwituje odbiór przedmiotu darowizny.

§ 3
Darczyńca oświadcza, że jest to pierwsza darowizna w okresie pięciu lat poprzedzających zawarcie niniejszej umowy na rzecz Obdarowanej, która jest córką.

§ 4
Obdarowany zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów związanych z niniejszą darowizną.

§ 5
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 7
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

……………………… ……………………….
(podpis darczyńcy) (podpis obdarowanego)

0 myśli nt. „Umowa darowizny

 1. Brucerevy

  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Kliknij przycisk „Pobierz teraz”, aby pobrać M3 Bitlocker Recovery crack windows.
  Cały proces trwa zaledwie kilka sekund.

  Odzyskanie danych z szyfrowanych partycji Bitlocker po łatwego wprowadzania klucza odzyskiwania funkcji Bitlocker, dzięki temu szybko i intuicyjnemu narzędziu

  LUSTRO —> https://serialcrackkeygen.com/cracked/m3-bitlocker-recovery-105461

  · Wersja: 5.8
  · Data włamania: July 11 2019
  · Projektant: M3 Data Recovery Software
  · Ładowanie: 15472
  · Typ pobierania: bezpieczeństwo (bez torrentów / bez wirusów)
  · Stan pliku: czysty (w momencie ostatniego analizy)
  · Rozmiar pliku: nieznany
  · Cena: bez kosztów
  · Specjalne wymagania: brak
  · Systemowy: Win 10 64 bit / Win 10 / Win Server 2012 / Win 2008 R2 / Win 2008 64 bit / Win 2008 / Win 8 64 bit / Win 8 / Win 7 64 bit / Win 7 / Win Vista 64 bit / Win Vista / Win XP
  · Ranking:

  Tags:
  m3 bitlocker recovery crack latest version, m3 bitlocker recovery serial number, m3 bitlocker recovery cracked, m3 bitlocker recovery cracked full, m3 bitlocker recovery how to ctack, m3 bitlocker recovery activator, m3 bitlocker recovery crack latest, m3 bitlocker recovery crack files, m3 bitlocker recovery crack fix, m3 bitlocker recovery activator

  więcej oprogramowania: https://serialcrackkeygen.com

  popularne oprogramowanie:
  Ofis Analizi Neden Onemlidir? | Cagr? Insaat
  Помощь повышение уникальности текста
  ???????Vol.1??????????????????????¦???-Lab for Creator
  Download DYSTORIA full crack
  HELAL KAZANC VE HELAL LOKMA PESINDE KOSMAK
  Convert Google books to PDF, PNG or JPG
  Скачать OnlineVNC Server серийный ключ и кряк
  How to repair missing or corrupt activecontentwizard.dll
  True Playa Pharrell x Adidas NMD Hu Trail – chx with sole, inc

 2. Brucerevy

  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Kliknij przycisk „Pobierz teraz”, aby pobrać Yodot RAR Repair Cracked Latest.
  Proces trwa zaledwie kilka sekund.

  Recover RAR archives along with the content you store in these compressed files using this simple and straightforward application

  LUSTRO —> https://onyxsoftware.in/cracked?app=yodot-rar-repair&n=113270

  · Wersja: 1.0
  · Data poprawki: Apr 10th 2018
  · Projektant: Yodot
  · Ładowanie: 11827
  · Typ pobierania: bezpieczeństwo (bez torrentów / bez wirusów)
  · Stan pliku: czysty (w momencie ostatniego analizy)
  · Rozmiar pliku: nieznany
  · Cena: 0
  · Specjalne wymagania: brak
  · Systemowy: Win 10 64 bit / Win 10 / Win 2008 R2 / Win 2008 64 bit / Win 2008 / Win 2003 / Win 8 64 bit / Win 8 / Win 7 64 bit / Win 7 / Win Vista 64 bit / Win Vista / Win XP 64 bit / Win XP
  · Ranking:

  chmura tagów:
  yodot rar repair crack serial, yodot rar repair crack keygen serial, yodot rar repair full patched, yodot rar repair serial keys x86/x64, yodot rar repair crack and keygen free download, yodot rar repair crack patch, yodot rar repair crack, yodot rar repair crack and keygen free download, yodot rar repair crack files, yodot rar repair crack keygen for windows

  więcej programowych keygens: https://onyxsoftware.in

  to może być ciekawe:
  What I Would Do if I Won the Lottery – Tarably Inspired
  Антиплагиат как проверить
  Your Opportunity to Break The Internet – Ryan Blair
  Download Flanker 2.0 crack windows
  Uber Interview Questions – #1 Guide In The Internet
  download google books free
  Скачать Ares Catcher серийный ключ и кряк
  How to repair missing or corrupt mfco42d.dll
  Joyice | Viva – Together for Children

 3. Brucerevy

  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Kliknij przycisk „Pobierz teraz”, aby pobrać Atomic Mail Sender crack version.
  The whole process will just take a few seconds.

  Za pomocą tego oprogramowania, można łatwo tworzyć i wysyłać nieograniczone (spersonalizowane) wiadomości e-mail do dowolnej liczby odbiorców z listy mailingowej

  Mirror —> https://crackserialnumber.com/crack/atomic-mail-sender-24128

  · Wersja: 9.44.0.445
  · Data złożenia: March 26th 2019
  · Spółka: AtomPark Software
  · Downloads: 9339
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · File status: clean (as of last analysis)
  · Rozmiar pliku: nieznany
  · Cena: Za Darmo
  · Special requirements: no
  · Systems: Windows All
  · Rating:

  Tags:
  atomic mail sender crack version, atomic mail sender crack new, atomic mail sender crack latest, atomic mail sender licence keys, atomic mail sender serial keys x86/x64, atomic mail sender with license key latest, atomic mail sender serial keys x86/x64, atomic mail sender crack keygen serial, atomic mail sender + crack latest, atomic mail sender keygen free download

  więcej programowych keygens: here

  Other useful resources:
  Peut-on imposer une rupture conventionnelle? – VRConseil
  Как повысить уровень оригинальности текста
  The initial diagnosis – Help Tracy
  Download Croixleur Cracked Latest
  Commvault????????????
  How to Turn Off Windows Defender Real-time Protection
  Скачать Advanced SystemCare with Antivirus 2013 crack и keygen
  Готовые ответы и знания к учебникам и рабочим тетрадям по предметам школьного курса за 5-11 класс
  How to repair missing or corrupt python35.dll

 4. Brucerevy

  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Push the „Download Now” button to download TickTick + Crack Latest.
  The process will just take a few seconds.

  Enlist all your tasks in a friendly environment you can access from the web or your mobile device, set task importance and schedule activities

  MIRROR LINK —> TickTick serial key

  · Build: 3.2.0.0
  · Build date: June 18 2019
  · Company: TickTick
  · Downloads: 30316
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · Status: clean (as of last analysis)
  · File size: unknown
  · Price: no cost
  · Special requirements: no
  · Supported systems: Win 10 64 bit / Win 10 / Win 8 64 bit / Win 8 / Win 7 64 bit / Win 7
  · User rating:

  Tags cloud:
  ticktick crack keygen serial, ticktick crack serial number, ticktick cracked, ticktick cracked full, ticktick + crack, ticktick full patched, ticktick crack and keygen free download, ticktick + crack, ticktick cracked latest, ticktick license crack

  More cracks: this way

 5. Brucerevy

  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Press the „Download Now” button to download RadiAnt DICOM Viewer Crack Serial.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> RadiAnt DICOM Viewer serial number

  View DICOM files, add several types of measurement, such as length, ellipse or angle, toggle the negative mode and enable annotations with this efficient medical software

  · Version: 4.6.9
  · Developer: Medixant
  · Downloads: 2980
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · Status file: clean (as of last analysis)
  · File size: na
  · Price: free
  · Special requirements: no
  · User rating:

  Keywords:
  radiant dicom viewer cracked latest, radiant dicom viewer cracked full, radiant dicom viewer crack hack, radiant dicom viewer serial number, radiant dicom viewer full patched, radiant dicom viewer serial number, radiant dicom viewer crack latest, radiant dicom viewer activator, radiant dicom viewer full version serial keys latest, radiant dicom viewer license code

  More software:
  Kutools for Outlook serial code
  Barcode Studio Cracked Latest
  Virtual Serial Port Driver Crack
  Антиплагиат обманка
  Inclusion Laboral – Fernandez
  Download The Evil Within 2 Cracked Latest
  EDS Google Books Downloader – download google books free
  как скачать видео с xvideos
  Finding Your Perfect Perfume – Beauty
  Решебники (ГДЗ) готовые домашние задания
  Software Cracks Keygens
  Download dc_wff.dll to fix missing or corrupted DLL errors

 6. Brucerevy

  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Press the „Download Now” button to download FX Cartoonizer cracked.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> FX Cartoonizer Full Version With Keys Latest

  Make your favorite photos funnier or add an artistic cartoon effect quickly and precisely using thiss simple and straightforward app

  · Build: 1.3.0
  · Company: ConvertDaily
  · Downloads: 1516
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · Status file: clean (as of last analysis)
  · File size: undefined
  · Price: free
  · Special requirements: no
  · User rating:

  Keywords:
  fx cartoonizer crack windows, fx cartoonizer how to ctack, fx cartoonizer + crack latest, fx cartoonizer activator, fx cartoonizer crack keygen for windows, fx cartoonizer crack serial number, fx cartoonizer crack and keygen free download, fx cartoonizer + crack latest, fx cartoonizer cracked, fx cartoonizer license

  Other useful resources:
  Free YouTube to MP3 Converter crack files
  Security Monitor Pro + Full Crack
  SheetCAM TNG crack keygen for windows
  Как повысить процент оригинальности текста
  Rockwood Sunrise Meeting | Saturday September 20th – Apartment Rentals in Portland, Oregon | Northwest Rents
  Download Blood crack only
  EDS Google Books Downloader – download google books free
  online video downloader
  How to effectively communicate with a horse. | No Limits Horsemanship
  ГДЗ, решебники, все ответы с 1 по 11 классы
  Windows Software Cracks
  Repair missing or corrupt qt5networkmx32qt55.dll

 7. Brucerevy

  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Recover contacts, messages, call history, and pictures stored on your Android device with the help of this app that also boasts device repair tools

  Press the „Download Now” button to download FoneLab for Android crack keygen serial.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> FoneLab for Android Full Crack Latest

  – Build: 3.0.18
  – Developer: Aiseesoft Studio
  – Downloads: 364
  – Download type: safety (no torrent/no viruses)
  – Status file: clean (as of last analysis)
  – File size: undefined
  – Price: free
  – Special requirements: no requirements
  – Home page: aiseesoft.com/fonelab-for-android
  – User rating:

  Tags:
  FoneLab for Android Cracked Latest
  FoneLab for Android activate code
  FoneLab for Android crack keygen serial
  FoneLab for Android cracked
  FoneLab for Android activator

  More software:
  Kutools for Outlook crack keygen for windows
  Melodics license code
  Interior Design 3D activator
  PrimoCache crack for windows free download
  iMyFone iOS System Recovery crack serial number
  Антиплагиат как работает
  ??????T????????????? – ???????
  tool for downloading Google books
  ????shishicai20181023-01????? | ??????

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *