Kancelaria Prawna WSS Hećman & Kądziołka s.c. -
58 380 07 07 Google+
Łukasz Hećman - zdjęcie

Łukasz Hećman

Prawnik z wieloletnim stażem w zakresie ubezpieczeń i odszkodowań, a także szerzej, w prawie cywilnym. Doktorant nauk prawnych. Autor wielu publikacji naukowych. Bogatszy w doświadczenie zebrane w pracy w jednym z największych zakładów ubezpieczeń w Polsce i Europie.

Puste ubezpieczenie czyli umowa ubezpieczenia, której zawarcie było bezcelowe

Dodano: 28 grudnia 2015 / Kancelaria WSS / Brak komentarzy 

Coraz częściej dochodzą do nas informacje o zawieraniu, przez klientów różnych instytucji, tzw. „pustych ubezpieczeń”. Co to takiego i co w tej sytuacji robić, postaramy się w kilku słowach przybliżyć w poniższym tekście.

Kodeks cywilny opisuje umowę ubezpieczenia w następujący sposób – „przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.” Co jednak, jeśli odpada możliwość zajścia wypadku określonego warunkami umowy?

Jako przykład, można podać tu zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, które to ubezpieczenie mówiąc kolokwialnie, bardzo często „wciskane” jest w tzw. pakiecie przy zawieraniu umowy kredytu. Co do zasady takie ubezpieczenie może być wartościowe, ale czy naprawdę tego typu ochrona niezbędna jest np. emerytowi? Odpowiedź wydaje się oczywista.

Przykłady można by mnożyć. Wyobraźmy sobie sytuację, iż przyszły wczasowicz, wyjeżdżając na upragnione wakacje, będąc np. osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, w pakiecie ubezpieczeń wykupuje m.in. polisę obejmującą ochronę od zdarzeń związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych, podczas gdy celem wyjazdu jest plażowanie.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, mamy raczej do czynienia z roztoczeniem przez zakład ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej zupełnie bezcelowo, oczywiście pobierając za to wynagrodzenie. Innymi słowy, dochodzi czasem do sytuacji opłacenia ubezpieczenia, które ubezpieczonemu nie jest do niczego potrzebne.

Co na to prawo?

Otóż umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli w chwili jej zawarcia przewidziany w niej wypadek już zaszedł albo jeżeli odpadła już możliwość jego zajścia. W tym miejscu warto jeszcze zaznaczyć, że istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy, ale jest to sytuacja wyjątkowa i w tego typu przypadkach ważnym jest czy w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie. Jeżeli tak, zawarcie takiej umowy jest bezskuteczne.

Reasumując, bądźmy czujni i uważajmy na to co podpisujemy. Czytajmy dokładnie umowy, a jeśli mamy wątpliwości, zasięgnijmy rady specjalisty w tym zakresie. Czasami w ten sposób po prostu nie zapłacimy za coś, co jest nam niepotrzebne, a w innych przypadkach, bardzo możliwe że uchronimy się przed dużo poważniejszymi konsekwencjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *